Search

Kontakt

  Ważne

Krab Palmowy

krab palmowy

Spis treści

Krab palmowy (Birgus latro) to gatunek stawonoga z rodziny Coenobitidae w nadrodzinie pustelników. Znany jest ze swojej umiejętności rozłupywania kokosów za pomocą mocnych szczypiec, aby dostać się do jadalnego wnętrza. Jest największym lądowym stawonogiem na świecie. Kraby palmowe mogą żyć według różnych źródeł 30-60 lat. Ich ciało, jak wszystkich dziesięcionogów, jest podzielone na przednią część (głowotułów) z 10 nogami i odwłok. Przednia para odnóży to potężne szczypce mogące unieść przedmioty ważące 29 kg, służące do rozłupywania orzechów kokosowych. Występują pewne różnice osobnicze w ubarwieniu kraba palmowego, od jasnofioletowego przez purpurowe, po brązowe. Mimo że Birgus latro jest apomorficznym typem pustelników, tylko młode osobniki wykorzystują wtórnie muszle ślimaków do ochrony miękkich odwłoków, a starsze, prawie dojrzałe kraby wykorzystują czasami do tego celu skorupy orzechów kokosowych.

Kluczowe wnioski

 • Krab palmowy to największy lądowy skorupiak na świecie, który może osiągać długość ciała do 40 cm i masę do 4,1 kg.
 • Posiada niezwykłe przystosowania, takie jak zdolność do otwierania kokosów za pomocą potężnych szczypiec.
 • Charakteryzuje się złożonym cyklem życiowym, z pławnymi larwami i młodymi osobnikami wykorzystującymi muszle ślimaków.
 • Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem z powodu utraty siedlisk i nielegalnego kłusownictwa.
 • Ochrona tego unikowego skorupiaka i jego środowiska jest kluczowa dla zachowania tropikalnej bioróżnorodności.

Wstęp

Krab palmowy, znany również jako krab kokosowy, to fascynujący mieszkaniec tropikalnych wysp Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Jego unikalne cechy i zachowania przyciągają uwagę nie tylko biologów, ale także miłośników egzotycznej kuchni i osób zainteresowanych dziką przyrodą. Jest to największy lądowy skorupiak na świecie, który może żyć nawet do 60 lat. Krab palmowy charakteryzuje się niezwykłymi przystosowaniami, takimi jak zdolność do otwierania kokosów czy specjalny narząd oddechowy, dzięki któremu może żyć na lądzie. W tym artykule bliżej przyjrzymy się temu fascynującemu gatunkowi.

Pomimo swojego imponującego rozmiaru i mocy, krab palmowy jest zagrożony przez utratę siedlisk i nielegalne kłusownictwo. Działania na rzecz ochrony tego gatunku i jego naturalnego środowiska są kluczowe, aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się jego populacji. Dzięki zachowaniu tych niezwykłych skorupiaków, przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać ten unikaty element tropikalnej bioróżnorodności.

Charakterystyka Kraba Palmowego

Krab palmowy jest największym lądowym skorupiakiem na świecie. Może osiągać długość ciała do 40 cm i masę ciała do 4,1 kg, a rozpiętość jego odnóży może dochodzić nawet do 91 cm. Samce są zwykle większe od samic. Krab palmowy ma potężne szczypce, które mogą unieść przedmioty ważące 29 kg, służące do rozłupywania orzechów kokosowych.

Posiada także specjalny narząd oddechowy, przypominający połączenie płuc i skrzeli, który umożliwia mu oddychanie na lądzie. W przeciwieństwie do innych pustelników, dorosłe kraby palmowe nie posiadają muszli, zamiast tego uodporniają odwłok przez odkładanie chityny i kredy. Krab palmowy ma doskonały zmysł węchu, który pozwala mu wyczuwać zapachy gnijącego mięsa, bananów czy kokosów na duże odległości.

Cecha Opis
Wielkość Długość ciała do 40 cm, masa ciała do 4,1 kg, rozpiętość odnóży do 91 cm
Morfologia Potężne szczypce, specjalny narząd oddechowy, brak muszli u dorosłych osobników
Przystosowania Zdolność do otwierania kokosów, doskonały zmysł węchu, ochrona odwłoka przez odkładanie chityny i kredy

Rozmnażanie i Cykl Życiowy

Kraby palmowe parzą się często i szybko na suchym lądzie w okresie od maja do września, a zwłaszcza w okresie od początku czerwca do końca sierpnia. Samce i samice walczą ze sobą, samiec przewraca samicę na grzbiet w celu kopulacji. Samice składają zapłodnione jaja i przytwierdzają je do spodniej strony swojego odwłoka, trzymając je pod ciałem przez kilka miesięcy.

W trakcie wyklucia, które przypada zwykle na październik lub listopad, samice uwalniają jaja do oceanu podczas przypływu. Larwy, zwane żywikami, unoszą się w strefie pelagialnej oceanu wraz z innym planktonem przez około miesiąc, po czym osiadają na dnie i na brzegach, zasiedlając muszle ślimaków. Młode kraby, które nie potrafią znaleźć sobie muszli odpowiedniej wielkości, używają także często pękniętych skorup orzechów kokosowych.

Po około pięciu latach od wyklucia kraby palmowe osiągają dojrzałość płciową.

krab palmowy – Dieta i Zachowania Żywieniowe

Dieta kraba palmowego opiera się głównie na owocach o mięsistym miąższe, orzechach, nasionach oraz padlinie. Jednak jako zwierzęta wszystkożerne, jedzą także liście, jaja żółwi, a nawet inne kraby. Krab palmowy jest znany ze swojej umiejętności otwierania kokosów za pomocą potężnych szczypiec. Wspina się na drzewa, aby dostać się do orzechów kokosowych i innych owoców. Obserwowano także osobniki łapiące i zjadające inne małe zwierzęta, takie jak szczury polinezyjskie. Kraby palmowe często kradną sobie nawzajem pożywienie, po czym kryją się w swoich norach, by w spokoju dokończyć posiłek.

Składniki diety Częstość występowania
Owoce z mięsistym miąższem Główny pokarm
Orzechy i nasiona Główny pokarm
Padlina Często
Liście Czasami
Jaja żółwi Czasami
Inne kraby Czasami
Małe zwierzęta (np. szczury) Rzadko

Dzięki swojej wszechstronnej diecie, kraby palmowe są w stanie przetrwać w różnorodnych środowiskach tropikalnych. Ich umiejętność wspinaczki i kradzieży pożywienia jest niezwykłą adaptacją, która pozwala im zdobywać cenne zasoby w trudnych warunkach.

Środowisko i Zasięg Występowania

Kraby palmowe żyją samotnie w podziemnych norach lub w szczelinach skalnych, zależnie od rzeźby terenu, na którym mieszkają. Kopią swoje jamy w piasku lub w luźnej glebie, w których chronią się przed drapieżnikami i nadmierną utratą wody. Nory tych skorupiaków wysłane są mocnymi włóknami łuski kokosowej.

Kraby palmowe występują w rejonach Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku, z największymi populacjami na Wyspie Bożego Narodzenia, Wyspach Cooka, Suwarrow, Palmerston, Seszelach oraz w Zatoce Bengalskiej.

Wyspa Populacja krabów palmowych
Wyspa Bożego Narodzenia Największa populacja
Wyspy Cooka Duża populacja
Suwarrow Duża populacja
Palmerston Duża populacja
Seszele Duża populacja
Zatoka Bengalska Duża populacja

Znaczenie Kulturowe i Kulinarne

W niektórych kulturach wyspiarskich Pacyfiku krab palmowypalmowy> jest ważnym elementem diety i kulturykulturowe>. Mięso tego skorupiaka jest uważane za przysmakść> i afrodyzjakkulturowe>, choć zdarzały się przypadki otrucia krabim mięsemść>. Sposób przygotowania jest podobny do innych krabów, najczęściej są one gotowane na parze lub podawane w mleku kokosowym. Za najsmaczniejszą część krabaść> uznawane są jajka samicyść> i tłuszczść> znajdujący się w odwłoku. Ze względu na trudności w hodowli i transporcie, ceny żywych krabów palmowych mogą być dość wysokie, nawet do 2000 zł.

Sposób przygotowania Najsmaczniejsze części Ceny żywych krabów
Gotowanie na parze Jajka samicy, tłuszcz w odwłoku Nawet 2000 zł
Podawane w mleku kokosowym

Zagrożenia i Ochrona

Krab palmowy jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem z powodu utraty siedlisk i nielegalnego kłusownictwa. W niektórych regionach, gdzie krab palmowy stanowi szkodnika dla upraw, jest on niestety zabijany. Aby zapobiec wyginięciu tego gatunku, w niektórych krajach wprowadzono zakaz polowania i sprzedaży krabów palmowych.

Pomimo swojej imponującej wielkości i siły, dorosłe kraby palmowe mają niewielu naturalnych wrogów, co utrudnia ochronę tego gatunku. Działania na rzecz zachowania siedlisk i egzekwowania przepisów ochronnych są kluczowe dla zachowania populacji kraba palmowego.

Zagrożenia dla Krabów Palmowych Działania Ochronne
 • Utrata siedlisk – niszczenie naturalnych lagun i raf koralowych
 • Kłusownictwo – nielegalny połów i sprzedaż krabów palmowych
 • Szkodnictwo – zabijanie krabów palmowych, uznawanych za szkodniki upraw
 • Tworzenie obszarów chronionychochrona naturalnych siedlisk krabów palmowych
 • Egzekwowanie przepisów – zakazy polowania i handlu krabami palmowymi
 • Edukacja – zwiększanie świadomości na temat znaczenia ochrony tego gatunku

Dzięki podjęciu skutecznych działań ochronnych i zapewnieniu krabom palmowym bezpiecznych siedlisk, możliwe będzie zachowanie tego wyjątkowego i fascynującego gatunku dla przyszłych pokoleń.

Wniosek

Krab palmowy, ten fascynujący mieszkaniec tropikalnych wysp Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego, przykuwa uwagę biologów, smakoszy i miłośników przyrody. Jego imponujące rozmiary, unikalność oraz złożony cykl życiowy czyją go wyjątkowym okazem fauny. Niestety, krab palmowy jest zagrożony przez utratę naturalnych siedlisk oraz nielegalne kłusownictwo.

Działania na rzecz ochrony tego gatunku i jego środowiska naturalnego są kluczowe, aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się populacji kraba palmowego. Tylko dzięki takim wysiłkom, przyszłe pokolenia będą mogły podziwiać ten unikately element tropikalnej bioróżnorodności. Zachowanie kraba palmowego ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania równowagi ekologicznej tych regionów.

Wspólnymi siłami, możemy zapewnić przyszłość temu niezwykłemu skorupiakowi, stanowiącemu cenny składnik dziedzictwa przyrodniczego naszej planety. Dbając o krabów palmowych, dbamy o zachowanie cenny, niewiele poznanych elementów tego unikatowego, tropikalnego ekosystemu.

FAQ

Czym charakteryzuje się krab palmowy?

Krab palmowy jest największym lądowym skorupiakiem na świecie. Może osiągać długość ciała do 40 cm i masę do 4,1 kg. Posiada potężne szczypce, które mogą unieść przedmioty ważące 29 kg, służące do rozłupywania orzechów kokosowych. Ma również specjalny narząd oddechowy, który umożliwia mu oddychanie na lądzie.

Jak wygląda cykl rozmnażania kraba palmowego?

Kraby palmowe rozmnażają się często i szybko na suchym lądzie w okresie od maja do września, a zwłaszcza od czerwca do sierpnia. Samice składają zapłodnione jaja i przytwierdzają je do swojego odwłoka, trzymając je pod ciałem przez kilka miesięcy. Podczas okresu wyklucia, larwy zwane żywikami uwalniają się do oceanu podczas przypływu.

Czym żywi się krab palmowy?

Dieta kraba palmowego opiera się głównie na owocach, orzechach, nasionach oraz padlinie. Jako zwierzęta wszystkożerne, jedzą również liście, jaja żółwi, a nawet inne kraby. Krab palmowy jest znany ze swojej umiejętności otwierania kokosów za pomocą potężnych szczypiec.

Gdzie występują kraby palmowe?

Kraby palmowe występują w rejonach Oceanu Indyjskiego i zachodniego Pacyfiku, z największymi populacjami na Wyspie Bożego Narodzenia, Wyspach Cooka, Suwarrow, Palmerston, Seszelach oraz w Zatoce Bengalskiej.

Jakie zagrożenia i problemy ochronne dotyczą kraba palmowego?

Krab palmowy jest uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem z powodu utraty siedlisk i nielegalnego kłusownictwa. W niektórych regionach, gdzie stanowi szkodnika dla upraw, jest on zabijany. Aby zapobiec wyginięciu tego gatunku, w niektórych krajach wprowadzono zakaz polowania i sprzedaży krabów palmowych.

Przeczytaj również

Fioletowe Grzyby

fioletowy grzyby

Fioletowe grzyby to nieczęsty widok w koszykach nawet bardzo doświadczonych grzybiarzy. Istnieją jednak gatunki, które można śmiało jeść, wykorzystywane głównie do dekoracji potraw. Część fioletowych grzybów nie nadaje się do...

Sarniak Sosnowy

sarniak sosnowy

Sarniak sosnowy to okazały grzyb, należący do rodziny kolcownicowatych (Bankeraceae). Choć jest szeroko rozpowszechniony w Eurazji, w niektórych regionach Polski bywa stosunkowo rzadki. Przez długi czas nie był on wyodrębniany...

Ile żyje słoń?

ile żyje słoń

Słoń afrykański (Loxodonta africana) jest największym istniejącym współcześnie ssakiem lądowym. Gatunek ten wyróżnia się długowiecznością, średnia długość życia w warunkach naturalnych to około 65-70 lat, a niektóre osobniki mogą żyć...

Fenek Pustynny

fenek pustynny

Fenek pustynny, znany również jako lis pustynny (Vulpes zerda), to najmniejszy przedstawiciel rodziny psowatych. Osiąga długość ciała 24-41 cm oraz wagę 1,5-3,5 kg. Najbardziej charakterystyczną cechą fenka są jego ogromne...

Błotniak Stawowy

błotniak stawowy

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) to duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), którego charakteryzuje długie skrzydła, wąski i lekko zaokrąglony ogon oraz wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mają trójkolorowe upierzenie -...