Search

Kontakt

  Ważne

Łabędź Niemy

łabędź niemy

Spis treści

Łabędź niemy (Cygnus olor) to duży, częściowo wędrowny ptak wodny z podrodziny gęsi (Anserinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje Eurazję od Wielkiej Brytanii i Francji po Pacyfik. Jest to jeden z najcięższych ptaków latających, samce mogą ważyć do 14,1 kg, a rozpiętość skrzydeł może dochodzić do 240 cm. Upierzenie dorosłych osobników jest całkowicie białe, młode osobniki mają szare ubarwienie, a pisklęta odmiany polskiej mogą być w pełni białe. Łabędzie nieme charakteryzują się wygniętą szyją i czarną narośl u nasady czerwonego dzioba. Wydają odgłosy takie jak chrząknięcia, gwizdy i syczenia.

Kluczowe wnioski

  • Łabędź niemy jest dużym, częściowo wędrownym ptakiem wodnym z rodziny kaczkowatych
  • Gatunek ten zamieszkuje Eurazję od Wielkiej Brytanii i Francji po Pacyfik
  • Jest to jeden z najcięższych ptaków latających, samce mogą ważyć do 14,1 kg
  • Upierzenie dorosłych osobników jest całkowicie białe, a młode mają szare ubarwienie
  • Łabędzie nieme charakteryzują się wygniętą szyją i czarną narośl u nasady czerwonego dzioba

Systematyka i Charakterystyka Łabędzia Niemego

Łabędź niemy należy do gromady ptaków, podgromady Neornithes, infragromady ptaków neognatycznych, rzędu blaszkodziobych, rodziny kaczkowatych, podrodziny gęsi i plemienia Cygnini. Gatunek ten sklasyfikowany jest naukowo jako Cygnus olor (Gmelin, 1789). Łabędź niemy nie wyróżnia się podgatunkami.

Łabędź niemy jest bardzo dużym ptakiem, samce ważą zwykle od 7,7 do 14,1 kg, a samice od 6,1 do 11,3 kg. Rozpiętość skrzydeł dorosłych ptaków wynosi 200-240 cm. Osobniki młode mają szare upierzenie, które stopniowo bieleje wraz z wiekiem, aż do uzyskania całkowicie białego ubarwienia dorosłych ptaków. Charakterystycznym elementem wyglądu łabędzia niemego jest czerwony dziób z czarną narośl u nasady, która jest większa u samców. Nogi są czarne, a skok i palce pokryte są rogowymi tarczkami.

Cecha Wartość
Masa ciała samców 7,7 – 14,1 kg
Masa ciała samic 6,1 – 11,3 kg
Rozpiętość skrzydeł 200 – 240 cm
Upierzenie młodych Szare, stopniowo bieleje
Upierzenie dorosłych Całkowicie białe
Dziób Czerwony z czarną narośl
Nogi Czarne, z rogowymi tarczkami

Występowanie i Biotop Łabędzia Niemego

Łabędź niemy zamieszkuje cały nizinny obszar Polski, występując na różnego rodzaju zbiornikach wodnych: jeziorach, stawach hodowlanych, starorzeczach, glinniankach, torfowiskach i zbiornikach wiejskich oraz miejskich. Gatunek ten jest częściowo wędrowny, wiele ptaków zimuje w kraju, zarówno na niezamarzających wodach śródlądowych, jak i na wybrzeżu Bałtyku, np. na Zatoce Gdańskiej.

Biotopem preferowanym przez łabędzie nieme są stojące zbiorniki wodne z dużą ilością roślinności przybrzeżnej, takich jak trzciny. Zimą ptaki te mogą przebywać także na wybrzeżach morskich.

Łabędź Niemy – Biologia i Rozród

Pary łabędzi niemych często tworzą się już jesienią i dochowują sobie wierności do końca życia. Samce gwałtownie bronią swojego terytorium, odstraszając intruzów groźną postawą. Gniazdo, które budują wspólnie samica i samiec, to kopiec z roślin wodnych, wyściełany puchem. Samica składa w nim 5-9 jaj, które są wysiadywane przez około 35-40 dni, głównie przez nią, przy wsparciu samca. Pisklęta są zagniazdownikami, opiekują się nimi oboje rodzice. Młode uzyskują zdolność do lotu po około 4-5 miesiącach.

Pisklęta łabędzia niemego tuż po wykluciu potrafią już pływać i niemal od razu wchodzą do wody. Są one chronione i wodzeni przez oboje rodziców aż do uzyskania samodzielności. Dwu- i trzyletnie młode ptaki próbują już budować własne gniazda, ale dojrzałość płciową osiągają najwcześniej w 3. roku życia.

Pożywienie i Zachowania Żerowiskowe

Łabędź niemy jest roślinożercą, żywi się głównie roślinami wodnymi, które wydobywa z dna zbiorników, zanurzając szyję i dziób. W jego pożywieniu znajdują się także małże, ślimaki i larwy owadów. Młode ptaki w pierwszych dniach życia odżywiają się zbutwiałą roślinnością, którą zdobywa dla nich matka.

Dorosłe łabędzie mogą dziennie wyrwać z dna nawet do 10 kg roślin wodnych. Nieprawidłowa dieta, np. zbyt bogata w chleb, może powodować u nich nieuleczalną chorobę zwaną “anielskim skrzydłem”.

Status Ochronny i Zagrożenia dla Łabędzia Niemego

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), łabędź niemy uznawany jest za gatunek najmniejszej troski (LC). Liczebność jego globalnej populacji, według szacunków z 2015 roku, wynosi około 598-615 tysięcy dorosłych osobników. W Polsce łabędź niemy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Polska populacja lęgowa w latach 2013-2018 liczyła 6300-7700 par, a populacja zimująca co najmniej 10 900-21 200 osobników.

Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku są utrata i degradacja siedlisk, a także nielegalne odłowy oraz nieprawidłowe dokarmianie, prowadzące do chorób. W celu zapewnienia długoterminowej ochrony łabędzia niemego, kluczowe znaczenie ma ciągła dbałość o zachowanie i ochronę środowisk wodnych, a także edukacja społeczeństwa na temat prawidłowego sposobu dokarmiania tych ptaków.

Wniosek

Łabędź niemy to niezwykle interesujący i majestatyczny ptak wodny, będący symbolem wierności i piękna przyrody. Dzięki ochronie gatunkowej oraz odpowiedniemu zarządzaniu siedliskami, populacja tego gatunku w Polsce utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Jednak ciągła dbałość o zachowanie i ochronę środowisk wodnych, a także edukacja społeczeństwa na temat prawidłowego dokarmiania zwierząt, mają kluczowe znaczenie dla długoterminowej ochrony tego wspaniałego przedstawiciela polskiej awifauny. Tylko poprzez zrównoważone działania na rzecz ochrony i promowania tego gatunku, możemy cieszyć się obecnością łabędzi niemych w naszych krajobrazach na długie lata.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby każdy z nas, jako odpowiedzialni mieszkańcy Polski, angażował się w działania na rzecz ochrony środowiska i cennej fauny, takich jak łabędź niemy. Tylko wtedy możemy z dumą obserwować te majestatyczne ptaki, pielęgnując jednocześnie nasze dziedzictwo przyrodnicze.

FAQ

Jaka jest systematyka naukowa łabędzia niemego?

Łabędź niemy należy do gromady ptaków, podgromady Neornithes, infragromady ptaków neognatycznych, rzędu blaszkodziobych, rodziny kaczkowatych, podrodziny gęsi i plemienia Cygnini. Gatunek ten sklasyfikowany jest naukowo jako Cygnus olor (Gmelin, 1789).

Jakie są charakterystyczne cechy wyglądu łabędzia niemego?

Łabędź niemy to bardzo duży ptak, samce ważą zwykle od 7,7 do 14,1 kg, a samice od 6,1 do 11,3 kg. Rozpiętość skrzydeł dorosłych ptaków wynosi 200-240 cm. Osobniki młode mają szare upierzenie, które stopniowo bieleje wraz z wiekiem, aż do uzyskania całkowicie białego ubarwienia dorosłych ptaków. Charakterystycznym elementem wyglądu łabędzia niemego jest czerwony dziób z czarną narośl u nasady, która jest większa u samców. Nogi są czarne, a skok i palce pokryte są rogowymi tarczkami.

Gdzie występuje łabędź niemy w Polsce?

Łabędź niemy zamieszkuje cały nizinny obszar Polski, występując na różnego rodzaju zbiornikach wodnych: jeziorach, stawach hodowlanych, starorzeczach, glinniankach, torfowiskach i zbiornikach wiejskich oraz miejskich. Gatunek ten jest częściowo wędrowny, wiele ptaków zimuje w kraju, zarówno na niezamarzających wodach śródlądowych, jak i na wybrzeżu Bałtyku, np. na Zatoce Gdańskiej.

Jak przebiega rozród łabędzia niemego?

Pary łabędzi niemych często tworzą się już jesienią i dochowują sobie wierności do końca życia. Samce gwałtownie bronią swojego terytorium, odstraszając intruzów groźną postawą. Gniazdo, które budują wspólnie samica i samiec, to kopiec z roślin wodnych, wyściełany puchem. Samica składa w nim 5-9 jaj, które są wysiadywane przez około 35-40 dni, głównie przez nią, przy wsparciu samca. Pisklęta są zagniazdownikami, opiekują się nimi oboje rodzice. Młode uzyskują zdolność do lotu po około 4-5 miesiącach.

Czym żywią się łabędzie nieme?

Łabędź niemy jest roślinożercą, żywi się głównie roślinami wodnymi, które wydobywa z dna zbiorników, zanurzając szyję i dziób. W pożywieniu znajdują się także małże, ślimaki i larwy owadów. Młode ptaki w pierwszych dniach życia odżywiają się zbutwiałą roślinnością, którą zdobywa dla nich matka. Dorosłe łabędzie mogą dziennie wyrwać z dna nawet do 10 kg roślin wodnych.

Jaki jest status ochronny łabędzia niemego?

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), łabędź niemy uznawany jest za gatunek najmniejszej troski (LC). W Polsce łabędź niemy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Polska populacja lęgowa w latach 2013-2018 liczyła 6300-7700 par, a populacja zimująca co najmniej 10 900-21 200 osobników. Głównymi zagrożeniami dla tego gatunku są utrata i degradacja siedlisk, a także nielegalne odłowy oraz nieprawidłowe dokarmianie, prowadzące do chorób.

Przeczytaj również

Fioletowe Grzyby

fioletowy grzyby

Fioletowe grzyby to nieczęsty widok w koszykach nawet bardzo doświadczonych grzybiarzy. Istnieją jednak gatunki, które można śmiało jeść, wykorzystywane głównie do dekoracji potraw. Część fioletowych grzybów nie nadaje się do...

Sarniak Sosnowy

sarniak sosnowy

Sarniak sosnowy to okazały grzyb, należący do rodziny kolcownicowatych (Bankeraceae). Choć jest szeroko rozpowszechniony w Eurazji, w niektórych regionach Polski bywa stosunkowo rzadki. Przez długi czas nie był on wyodrębniany...

Ile żyje słoń?

ile żyje słoń

Słoń afrykański (Loxodonta africana) jest największym istniejącym współcześnie ssakiem lądowym. Gatunek ten wyróżnia się długowiecznością, średnia długość życia w warunkach naturalnych to około 65-70 lat, a niektóre osobniki mogą żyć...

Fenek Pustynny

fenek pustynny

Fenek pustynny, znany również jako lis pustynny (Vulpes zerda), to najmniejszy przedstawiciel rodziny psowatych. Osiąga długość ciała 24-41 cm oraz wagę 1,5-3,5 kg. Najbardziej charakterystyczną cechą fenka są jego ogromne...

Błotniak Stawowy

błotniak stawowy

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) to duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), którego charakteryzuje długie skrzydła, wąski i lekko zaokrąglony ogon oraz wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mają trójkolorowe upierzenie -...